Rady na cestu

 1. neustále mějte na mysli, že řídíte rozměrnější, 7,5m dlouhý a těžší vozidlo než jsou běžná osobní auta
 2. v zatáčkách, na silnicích nižších tříd a zejména na kruhovém objezdu zvolte nižší rychlost a dostatečný nájezdový prostor jelikož zadní část vozidla vybočuje - velký přesah
 3. při jízdě je nutné si udržovat dostatečný rozestup, řídíte velké a těžké vozidlo
 4. při jízdě je nutné brát ohled na výšku vozidla 3,2m, podjezdy, garáže - nákupní centra, větve atd.
 5. ve všech případech využívejte naší instalovanou navigaci pro obytná auta 
 6. při parkování a zejména couvání vozidlem, využijte účast další osoby pro bezpečné navádění
 7. cestovní rychlost musíte přizpůsobit vozovce a dopravní situaci, na dálnici doporučujeme i z důvodu úspory paliva a pohodové jízdy max. 110km/h
 8. před jízdou zajistit okna a zabezpečit předměty do skříněk, ty řádně uzavřít
 9. při jízdě musí členové posádky sedět jen na určených místech pro jízdu a použít bezpečnostní pásy
 10. při opuštění vozidla nikdy nenechávejte za okny ani na viditelném místě žádné cennosti
 11. při opuštění vozidla je vždy třeba, zajistit OV proti pohybu, uzavřít WC, vypnout vodovodní baterie, uzamknout okna i ta střešní a zamknout vůz
 12. s obytným vozidlem doporučujeme využívat co nejvíce kempů, možnost připojení na 230V, doplnění zásoby pitné vody, vyprázdnění WC, bezpečí